Woonhuisverzekering (opstal)

Bent u eigenaar van een huis, dan heeft u hierin een grote som, al dan niet geleend, geld gestoken. Voordat u het weet, bent u door een onverwachte gebeurtenis uw investering geheel of gedeeltelijk weer kwijt. Denk maar aan een keukenbrand of een flinke waterschade. Een woonhuisverzekering voorkomt dit. Met de Royaal woonhuisverzekering heeft u een uitstekende verzekering tegen alle plotselinge en onverwachte gebeurtenissen waardoor uw woonhuis schade kan oplopen. Brand, ontploffing, bliksem, storm, hagel, lekkage, breuk van leidingen, inbraak, aanrijding en vandalisme zijn maar enkele voorbeelden die we kunnen noemen. Als u door de overheid verplicht wordt uw grond te saneren, dan betalen wij de kosten.

U kunt ook een Budget woonhuisverzekering afsluiten, als u ervoor kiest beperkter verzekerd te zijn. U bent dan verzekerd tegen de meest voorkomende gebeurtenissen tegen een lagere premie.

Voor de vaststelling van het te verzekeren bedrag van uw woonhuis gaan wij uit van de herbouwwaarde. Dit is de waarde die nodig is om het woonhuis opnieuw op te bouwen op de plaats waar het stond. De herbouwwaarde houdt weinig verband met de aankoopprijs. Meestal pakt herbouw duurder uit dan nieuwbouw omdat nieuwbouw vaak plaatsvindt in een project waarin meerdere woonhuizen gebouwd worden. Voor de herbouwwaarde is bovendien de ligging minder van belang en telt de waarde van de grond natuurlijk niet mee.

Wij verzekeren woonhuizen altijd met garantie tegen onderverzekering. Om deze garantie te kunnen verlenen moet u een ingevulde Waardemeter woonhuis of de herbouwwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars invullen. De waardemeters kunnen niet voor alle woonhuizen gebruikt worden, maar alleen als uw woonhuis aan een aantal voorwaarden voldoet: de onderhoudstoestand is goed, het huis is van steen gebouwd en heeft een harde dakbedekking (geen riet). Voldoet uw woonhuis niet aan deze voorwaarden, dan stelt een technisch inspecteur het te verzekeren bedrag vast en kunt u alleen een Royaal woonhuisverzekering afsluiten.

Voor schade aan het woonhuis door storm geldt een eigen risico van € 250,- voor de Royaal woonhuisverzekering en € 450,- voor de Budget woonhuisverzekering. Verder is er geen eigen risico van toepassing.

U kunt de woonhuisverzekering afsluiten in het Verzekeringspakket.