Oude polis of verzekeraar zoeken

Hebt u een polis van een oude verzekeraar? Vind hieronder de opvolger of huidige verzekeraar.

Oud

Nieuw

‘s- Gravenhaagsch Verz Fonds, (1897)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

‘s- Gravenhaagsche Algemene mij van verz (1896)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

‘s- Gravenhage (alg Mij van Levensverz),

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

‘s-Gravenhaagsche Levensverz mij (1918)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

“Later”, Natura – uitvaartverzekeringsmaatschappij N.V.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

“Zeeland” U.A., Onderlinge Brandverzekering Maatschappij

Interpolis Schade, N.V.

A VVL

Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.

A&M Levensverzekering (Rotterdam)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

A&O NV Leven Verzekering

Delta Lloyd levensverzekering N.V .

A&O NV Leven Verzekering

Monuta Verzekeringen N.V.

Aan de Ontslapenen gewijd (Bergen op Zoom 1846

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Aan de Ontslapenen gewijd (Breda 1848)

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Aan de ontslapenen gewijd (Breda, 1848)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Abbey Leven

Allianz Nederland Levensverzekering N.V.

Abie¨zer (hulpe), Begr. Rotterdam opg. 1892

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

ABP Leven

Loyalis Leven

Abri Levensverz.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)

ABVM

Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.

Adjuto Alg. Verz. Mij.

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Aegon Levensverzekeringen N.V.

Aegon Levensverzekeringen N.V.

Aegon Spaarkas N.V.

Aegon

AG Leven

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

AG van 1824

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Agis Leven

Delta Lloyd Levensverzekering N.V.

Agis Leven

Monuta Verzekeringen N.V.

Agis Zorgverzekeringen U.A., OWM

Agis Zorgverzekeringen N.V.

AGO

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)

ALBOZ Levensverzekering NV

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)

ALG, Amsterdamsch Levensverz. Genootschap (1885)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Algemeen Amsterdamsch Begr. Soc. 1898

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Algemeen Belang (Anna Paulowna)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Algemeen Belang (Zunderdorp), Begr.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Algemeen Beleggings-Consortium

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Algemeen Friesch Begrafenisfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Algemeen Friesch Begrafenisfonds Memento Mori (1844)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Algemeen Ned. Kollectantengezelschap (Groningen)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Algemeen Nederlands Verz. Fonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Algemeen Nederlandsch Begrafenisfonds (Amsterdam)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Algemeen Nederlandsch Verzekeringsfonds (Amsterdam)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Algemeen Noordholl. Mij van Levensverz (Haarlem 1878)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, AZA (leven)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, AZA (overlijden)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Algemeene Begrafenis- Mij (Den Helder, 1868)

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Algemeene Burger Societeit, Rott. Verz. Soc.

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Algemeene Friesche Levensverz mij

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)

Algemeene Groninger Lev. Mij. (1859)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Algemeene Heldersche Verz. Mij (1871)

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Algemeene Levensverz. Bank NV

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Algemeene Mij Levensverz. en Lijfrente (1880)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Algemeene Nederlandsche Assurantie Mij (1914)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Algemeene Rotterdamsche Coo¨p Begraf.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Algemeene Sliedrechtse ver tot Wederk. verz. (1903)

Onderling Fonds Sliedrecht B.A.

Algemeene Spaarverzekering (Den Haag, 1907)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Algemeene Spaarverzekering (kassen 1916/1928)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Algemeene Utrechtsche Mij v. Geld Uitk na Overlijden

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Algemene Burger Soc, Rott verz Soc.

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Algemene Rotterdamsche Ver ter uitk van gelden

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Alhermij

Algemene Levensherverzekering Maatschappij N.V.

Alico SA

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Alkmaarse Begrafenisvereniging (1888)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Ambtenaren en Bed. Tot hulp van weduwen (Den Bosch)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

American Life Euravie Levensverz.

Reaal levensverzekeringen N.V.

Amethyst

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Amev Levensverzekering NV

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Amev/Ardanta N.V.

Ardanta N.V.

Amstelbank 1907

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Amsterdam B.V., Begrafenis- en crematieverzorging

Conservatrix N.V. Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering

Amsterdam NV, Levensverz. Mij

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Amsterdam, Levensverzekering Bank NV

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Amsterdam, Mij van Levensverzekering

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Amsterdamsch Levensverz. Genootschap (1885)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Amsterdamsch RK Begr. Fonds, St het

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Amsterdamsch RK Begrafenisfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Amsterdamsche Alg Verz mij voor uitk bij overlijden (1866)

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Amsterdamsche Algemene Verzekeringmaatschappij voor uitkering bij overlijden (1866)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Amsterdamsche Begr. Soc. 1898, Alg

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Amsterdamsche Begrafenis Mij

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Amsterdamsche Begrafenis, Zieken en Geneesk. Mij

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Amsterdamsche Mij van Levensverz. (afd. V olksverz)

Delta Lloyd Levensverzekering N.V.

Amsterdamsche Mij van Verz op het leven

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Amsterdamsche naturaverzekeringsmaatschappij, De

Monuta Verzekeringen N.V.

Amsterdamsche naturaverzekeringsmaatschappij, De

Dela Verzekeringen N.V.

Amsterdamsche naturaverzekeringsmaatschappij, De

Yarden Uitvaarverzekeringen N.V.

Amsterdamsche Verzekeringsbank

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Amstleven

Delta Lloyd Levensverzekering N.V.

ANBV

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Andries (Ubbergen), Begr. Fonds der Broedersch. St.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Anker, Mij van verzekering Het (Amsterdam. 1911)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Anker, Onderlinge Redersverzekeringen Bemanningsaansprakelijkheid U.A. Het

Anker Verzekeringen N.V

Antverpia (Roosendaal, 1888)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Apollonia

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Ardanta

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Arnhem, Levensverz. Mij

Aegon

Arnhemsche Verz. Mij

Delta Lloyd Levensverzekering N.V.

Arona (leven)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Arona (overlijden)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Artsen, Onderlinge levensverzekering Maatschappij voor

OLMA Levensverzekeringsmaatschappij voor Artsen N.V.

Assendelft, Begr. Fonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Assurance Lie´geoise (Ned. Portefeuille)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Astra Levensverz. Mij (Utrecht, 1926)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Atlas Verz. Mij (Amsterdam)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Aurora Levensverz. Mij

OHRA Levensverzekeringen N.V.

Aurora, Ned-Indische Ver. Tot Onderl. Verz. o/h leven

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Ave´ro Leven

Achmea Pensioen en Levensverzekering N.V .

Avenir, l’

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Avero Levensverzekering Benelux NV

Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .

AXA Equity & Law

Reaal Levensverzekeringen N.V.

AXA Levensverzekering N.V.

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Axent

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Axent/Aegon Leven N.V.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)

AXENT/AEGON Sparen N.V.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)

Bakkersbond, Fonds tot ubo van de Ned (Heemstede)

Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Banketbakkersvereniging, vereniging weduwenfonds (Den Helder)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Barbara (Amsterdam) Liefdesfonds St

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Barbara (Geleen) Begrafenisfonds St

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Barbara (Heemskerk) begrafenisfonds St

Reaal levensverzekeringen N.V.

Barbara (Heerlen) St

Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.

Barbara / Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden) St.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Barbara U.A. Onderlinge Rooms-Katholieke Uitvaart Vereniging

Twenthe Uitvaartverzekering N.V.

Barbara U.A.Onderling Uitvaartfonds, St.

Dela Natura Uitvaart Verzekeringen N.V.

Barbara U.A.Onderlinge Begrafenis- en Crematievereniging, St.

Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.

Barnabas (Amsterdam)

Delta Lloyd Levensverzekering N.V.

Basic Life N.V.

Forstis ASR Levensverzekering N.V.

Begin en Einde (Leeuwarden) Onderling Begrafenisfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Begrafenis-Socie¨teit W.A., Wederkerige V erzekeringmaatschappij

Monuta Verzekeringen N.V.

Belangstelling in onze Stadgenoten (Schiedam)

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Belgische Vennootschap voor Internationale Hulpverlening

Reaal Verzekeringen N.V.

Beon Leven

Interpolis BTL, N.V.

Bergen op Zooms Begrafenisfonds (1846)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Berkhout, Begrafenisfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Betaal- en Hulpkas (Amsterdam, 1861)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Beynes (Haarlem) Begrafenisfonds v/d

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Bezemmakersbus (Delft)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Bid en Werk (Vlaardingen), Werklieden V ereniging

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden) St Barbara

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Bijlhouwersknechts Doodenbus (Utrecht)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Bisdom Haarlem, fonds ubo (Delft, 1914)

OHRA Levensverzekeringen N.V.

Bloemendaalsche Begrafenisfonds, Eerste

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Boeren en Tuinders Levensverzekering (Den Haag, 1918)

Interpolis BTL, N.V.

Boerhaave, Rouwverzekering der Mij (Den Haag 1907)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Boerhhaave, Spaarkassen Ond. Waarborg Mij.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Bondsbelang, Ond. Waarborg Mij.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Bossche Kasse Begrafenisfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Bouma (Oosterend) Het Onderling Begrafenisfonds P.J.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Breda (Begrafenisfonds, 1848)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Breda, Begrafenisfonds (1848)

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Broederband, Begrafenisfonds (Deventer)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Broederhulp, Typogravenvereniging (Nijmegen)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Broederlijke Liefdebeurs (Haarlem) De

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Brouwershaven, Begrafenisfonds

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Bureau van Groepsverzekering

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Burger Voorzorg (Harlingen) Vereniging

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Burgerlijk Begrafenisfonds (Dordrecht 1844) Het

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Burgerlijk Begrafenisfonds van 1836

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Burgerlijk Fonds van Levensverzekeringen

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Burgerlijke Ambtenaren opgericht in 1875, Levensverzekering Genootschap

Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V .

BVZ Leven NV

Leidsche Verzekering Maatschappij N.V.

BVZ Uitvaartverzekering N.V.

Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.

C.L.A.V .E.

Excell Life International S.A. (Luxemburg) (VDV)

Careon Schadeverzekeringen N.V.

Interpolis BTL, N.V.

CBVI, St. Voorzieningsfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Centraal Beheer Leven N.V.

Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .

Centraal Beheer Levensverzekering N.V.

Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .

Centraal Beheer Pensioenverzekering N.V.

Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .

Centraal Pensioenbureau

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Centrale Arbeiders Verz. Bank NV (overlijden) De

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Centrale Arbeiders Verz. Bank, N.V (leven) De

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Centrale Levensverz. N.V. (overlijden) De

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Centrale Levensverz. N.V.(leven) De

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Centrale Levensverzekering Bank

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Centrale Levensverzekeringsbank NV, De (leven)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Centrale Levensverzekeringsbank NV, De (overlijden)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond (leven)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond (overlijden)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Centrale Spaar- en Verzekering Bank (Sliedrecht)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Centrale Spaarkas

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Chrispijn- of Schoenmakersbus (Delft), St.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Christelijke Onderlinge Uitvaartvereniging (Leeuwarden)

Jelsumerhof UA Christelijke Onderlinge Uitvaartmaatschappij

Cite´ Vie Nederland, La

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Clemens St, Nederlandsche Naturaverzekeringsmaatschappij, De

Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.

Compagnie Alliance Belge

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Compagnie d’Assurances Ge´ne´rales sur la Vie (Nederland)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Compagnie Francaise d’Ass.sur la Vie Le Phe´nix (Nederland)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)

Concordia (overlijden)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Concordia Levensverzekering

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Confidentia, De

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Constance et Fide`le (Semarang), Uitkeeringsfonds, La

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)

Continentale mij van Levensverz. en Lijfrente (Driebergen)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Coöperatieve Uitkeerings- en Begraf. Ver. (’s-Gravenhage)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Coörperatie PC (Amsterdam)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Coörperatief Verzekeringsfonds (Leeuwarden)

Ave´ro Pensioenverzekeringen N.V. (Apeldoorn)

Coörperatieve Levensverzekering (1900)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Cronos

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Culemborg Levensverz. Mij.

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Cuvon

Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.

CV

Ave´ro Pensioenverzekeringen N.V.

DBV Schadeverzekeringsmaatschappij N.V.

REAAL Schadeverzekeringen N.V.

De Eendracht (Kampen)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

De Onderlinge Waarborgmaatschappij Verzekeringsfonds van beambten van De Nederlandsche Bank U.A.

Zwitserleven N.V.

Delft en Omstreken, Begrafenisfonds der Stad (1842)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Denis, de Eerste Ned.Ind. Spaarkas en Levenmij (Bandoeng

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

DLG Verzekeringen

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Door Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart, Onderling fonds tot uitkering bij overlijden (Tiel)

Monuta Verzekeringen N.V.

Dordrecht, Burgerlijk Begrafenisfonds (1844)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Dordrecht, Levensverz. Mij (1873)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Dorpskring Steunt Elkander (Oudeschild)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

DOS (De Onderlinge Spaarkas)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Draagt Elkanders Lasten, Christelijke Begrafenisvereniging (Assen)

Ardanta N.V.

DSM Pensioenverzekeringsmaatschappij NV

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid

DVZ Uitvaartverzekering NV (Katwijk)

Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .

Eagle Star Leven

Falcon Leven N.V.

EBO

Monuta Verzekeringen N.V.

Econoom

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Edele Voorzorg, Begrafenisbeurs De

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Eendracht (Aalsmeer), De

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Eendracht (Kampen) De

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Eendracht (Purmerend) De

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Eendracht en liefde

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart, (Tiel)Door

Monuta Verzekeringen N.V.

Eendracht maakt Macht (Avenhorn)

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Eendracht maakt macht (Den Haag, 1944)

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Eendracht maakt Macht (Den Helder)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Eendracht maakt Macht (Zwolle)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Eendracht maakt macht, Begr.fds. (Warder)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Eendracht maakt macht, Geld. (Nijmegen, 1845)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Eendracht maakt macht, Onderl. Uitkeeringsf. Ver. van personeel Rijkswaterstaat

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Eendracht U.A., Onderlinge Verzekeringen De

Leerbroek en Omstreken B.A., Onderlinge Brand-waarborg Maatschappij

Eendracht, Gelders begr. (Nijmegen 1860)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Eendracht, Maatschappij tot UBO (Purmerend)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Eendragt en Liefde, fonds (Cornjum)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Eendragt maakt Magt

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Eensgezindheid (Wormerveer, 1877)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Eerbied voor de ontslapenen (Breda)

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Eerbied voor de ontslapenen (Breda)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Eerse Nederlandsche Verz Mij op het leven en tegen invaliditeit

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)

Eerste Apeldoornsche Begrafenisfonds

Monuta Verzekeringen N.V.

Eerste Bloemendaalsche

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Eerste Bloemendaalsche Begrafenisfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Eerste Hollandse

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Eerste Hollandse

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Eerste Hollandse Levensverzek. Bank NV (Amsterdam)

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Eerste Hollandse Levensverzekeringsbank N.V. (Amsterdam)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Eerste Levensverz. m/z geneesk. onderzoek (Amsterdam 1901)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Eerste Nederlandsche

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Eerste Nederlandsche Krijgsdienst-, Uitzet- en levensverzekeringsmaatschappij (Elf Provinciën)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Eerste Roomsch-Kath. Leven. Mij. (Nijmegen)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Eerste Rotterdamsche (Rotterdam, 1896)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Eigen Hulp (Den Haag)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Eigen Hulp, Onderl.Levensverz. (Den Haag, 1879)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Eigen Woon, Hypothec. Credietb. (’s-Gravenhage)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Einde bekroont ons Doel

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Elf Provincie¨n. De Eerste Ned. Krijgsdienst-, Uitzet- en Levensverz.- Mij. De

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Elkander tot Steun (Kruisland)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Eloy van 1875, St.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)

Elvia Leven

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Elvia Leven Zwitserse Levensverz. Mij.

Reaal Levensverzekeringen N.V.

EN (Volksverzekering)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

ENNIA Levensverz.

Aegon

Equitable (Ned. Potefeuille)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Equitable Life Ass. Society of the US (New Y ork)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Equity & Law Levensverz.

Reaal Levensverzekeringen N.V.

ERK Levensverz. Mij.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Facultatieve Verzekeringen NV

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

FairGo NV

Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .

FBTO Levensverzekering NV

Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .

FBTO U.A. Onderlinge levensverzekering Maatschappij

Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .

Fides (Soest, 1908), Ned. Levensverz. Bank

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Flandria Belgische mij van Levensverz. en Lijfrente

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Fonds De Roever

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Fonds tot uitk. Bij overlijden vd Bond v Inspecteurs

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Fonds tot uitk. Van Begrafeniskosten (Moordrecht)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Fonds v.d. Kon. Ned. Bond v Oud- Onderofficieren

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Fonds voor Schoenmakerspatroons en Schoenwinkeliers te ’s-Gravenhage (steun bij Overlijden (schoenwinkeliers))

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Francke en De Meester Fonds

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Friesch Hollandsche Levensverz. Bank (Bolsward, 1925)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Friesche Uitvaartverzorging

Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.

Friesland, Natura

Nuvema, NV Nederlandse Uitvaartverzekering Maatschappij

Friesland, NV Begrafenis- en Crematieverzekering Maatschappij

Nuvema, NV Nederlandse Uitvaartverzekering Maatschappij

Gan Vie, Compagnie Francaise d’Assurances sur la Vie

Reaal Levensverzekeringen N.V.

GBA

Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .

Gedenk te sterven (Gouda, 1771)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Gedenk te sterven (Makkum) Begrafenisbus onder de zinspreuk

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Geheelonthouders levensverz mij (GOLM) 1916

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Gelders Broederschap (Leiden, 1744)

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Gelduitzetting (Loon op Zand)

OHRA Levensverzekeringen N.V.

Geneeskundig, Weduwenfonds (1891)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Generale Levensverzekeringsbank (Amsterdam, 1903)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Generali Uitvaartverzekeringen

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Genot door voorzorg (Den Haag 1855)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Gerechtsdeurwaarders (Leeuwarden)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs- Aktiengesellschaft

HDI Industrie Versicherung Aktiengesellschaft

Gildefonds (Amsterdam, 1936)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Glas loopt ras, mijn (Haarlem)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Globe (Den Haag, 1903)

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Goede Voorzorg (Schiermonnikoog)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Gorinchem, Begrafenisfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Gorinchemse Onderlinge Verz. Mij.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

GOV

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Gregoriusvereninging (Utrecht)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Gresham Life Assurance Society Ltd.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Groene Land Levensverzekeringen NV

Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .

Groep Josi Leven

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Groningse Levensverzekeringmaatschappij

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Groot Amsterdam

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Groot Bossche van 1838

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Groot Noordhollands begrafenisfonds (De Rijp, 1845)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Groot-Noordhollandsche van 1845

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)

Groot-Noordhollandsche Ver. van Levensverz. en Lijfrente

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)

Groot-Schermer, Begr. Fonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Haagleven, Levensverz. Mij.

Dela Verzekeringen N.V.

Haagsche Verz. Socie¨teit

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Haarlem van 1873 Levensverz. Mij.

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Haarlem, fonds ubo (Delft, 1914) Bisdom

OHRA Levensverzekeringen N.V.

Haarlemsche Begrafenis Socie¨teit

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Hasco

Delta Lloyd Levensverzekering N.V.

Hasselt, Begrafenisfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

HAV Bank

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Heden ik, morgen gij (’s-Gravenhage). Begr. Fonds

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Heden ik, morgen gij (Begrafenisfonds, ‘s-Gravenhage)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Helder Volksverz. Mij.

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Heldersche Verz. Mij. De Onderneming

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Hellevoetsluis, Begrafenisbus

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Helpt Elkander (’s-Gravenhage)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Helpt Elkander (De Hen)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Helpt Elkander (Kampen), Fonds van Onderofficieren

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Helpt Elkander (Nijmegen)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Helpt Elkander (Sexbierum)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Helpt Elkander (Zaandam)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Helpt U Zelven

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Helvetia Levensverz.

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Hengelo, Begr. Onderl.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Het Noorden Levensverzekering Maatschappij, 1902 (dus niet: Noorden Begrafenisfonds 1936)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Het Sticht Verzekeringbank (1898)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Holda, Verz. Mij.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Holland (’s-Gravenhage)

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Holland Maatschappij (’s-Gravenhage)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Holland N.V. Levensverz. Mij.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Holland van 1859, NV Verz. Mij

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Holland-Amerika, (Levens- Invalide- en Renteverz. Mij)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Hollandia (Delft)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Hollandsch Algemene Verz Bank (HAV)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Hollandsch Utrechtsche Verz. Mij.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Hollandsche Assurantie Compagnie van 1919

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Hollandsche Mij van Levensverzekering (Haarlem, 1863)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Hollandsche Socie¨teit van Levensverz.

Delta Lloyd Levensverzekering N.V.

Hollandsche Spaarverzekering Mij

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Hollandse Verz. Mij

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Hooge Huys Levensverzekeringen NV

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Hoogkarspel, Plaatselijk Begrafenisfonds (1913)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Hoop ’s-Gravenhaagsche Coo¨p Bakkerij- en Verbruikersver.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Hoorn, Onderl. Levensverz. Mij 1899

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Hoornsch Begrafenisfonds, Levensverz. mij (1914)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Hoornsche Begrafenisfonds (1849)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Horlogemakers

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Hulp door Eendracht, weduwenfonds

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Hulp in nood na den dood (R’dam) Begr. Fonds

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Hulp in nood, alg. levensverz ubo (Rotterdam, 1885)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Hulp in nood, alg. levensverz. ubo (Rotterdam, 1885)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Hulp leenigt den nood, begrafenisfonds (Rotterdam, 1885)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

HUV A

Hooghenraed Levensverzekering N.V.

HVS van 1808

Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .

HVS, NV Beleggings Mij

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

HWN, Uitkeeringsfonds bij overlijden

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Ideaal Spaarkas (Utrecht)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Ieders Voordeel (Groningen) Begr. Fonds, Een

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Ijsselmonde, Plattelands Begrafenisfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

In Pace

Dela Verzekeringen N.V .

In Pace

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

In Pace

Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .

Inspecteurs bij de R’damsche politie, fonds tot ubo

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Intercontinentale Levensverzekering mij ILM (Amsterdam, 1966)

Allianz Nederland Levensverzekering N.V.

Intermed Levensverz

Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .

Intern Verz. Mij

Legal & General Nederland Levensverzekering Maatschappij N.V.

Internationale Hulpverlening, Belgische Vennootschap voor

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Jan Truyenfonds

Interpolis BTL NV

Joannes de Deo (Den Helder) St

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Joannes de Deo, RK uitkeringsfonds (Den Haag, 1899)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Johan de Witt (Raadpensionaris, 1902)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Johan de Witt, NV Verz Mij (Tilburg)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Johan de Witt, Raadspensionaris (1902)

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Johannes de Deo, Onderl. Mij. St

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Johannes de Witt (1902)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Johannes, Vereniging (Utrecht)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Jong & Comp, De (leven)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Jong & Comp, De (overlijden)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Jong Nederland, Verzekering Bank (A’dam, 1909)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Joseph Genootschap St

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Joseph, Overijss-Geld Begr Verz voor Kath. St. (Enschede)

Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .

Joseph, Overijss-Geld Begr Verz voor Kath. St. (Enschede)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Josi Levensverz. mij NV, Groep

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Jozef (Zaandam), Onderl Begrafenisbond

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Juventus, onderl. Verz mij (A’dam, 1887)

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Kantoorbedienden (R’dam) Ver van

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Kantoorbedienden, Onderl Mij Fonds der Ver van

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Kantoorbedienden, vereniging van (Dordrecht)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Kennemerland, Alg. Mij van Verz op het leven (1898)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Kerkrade, Prot Kerk Begrafenis Ver

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Kloppersingel, Utrecht

Monuta Verzekeringen N.V.

Kollectantengezelschap, alg Ned. (Groningen)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Koninklijke fabrieken van Rijtuigen en Spoorwegen

 

Kooger Doodenbos

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Kosmos (Zeist) NV Verz Bank (1862)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Krommenie, Onderl Begrafenisfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Kwadijk, Begrafenisfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Leeft en Zorgt (Rotterdam) Alg Begrafenisfonds (1877)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Leeniging bij smart is balsem voor het hart (1846)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Leidsche Levensverz. Mij

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Leidsche Mij van verz op het leven (1901)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Let op Uw Einde (Charlois)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Let op Uw Einde (R’dam)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Let op Uw Einde, Utrechtsch Begrafenisfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Levens- en Volksverzekeringsbank Nederland (Bergen op Zoom, 1914)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Levensverzekering Mij. (Nijmegen)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Levob Levensverzekering N.V.

Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .

Levob Uitvaart

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)

Liefde en Eendracht (Midlum) Begrafenis Ver

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Liefde en Eendracht (Ried), Onderl Begr fonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Linnenweversbus (Delft)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

LPU

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Lumen et Cibus (Leeuwarden) St Barbara/ Bijenkorf

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Maas NV Levensverz Mij, De (1925)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Maas, Verzekeringsbank de

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Maataschappij van Onderl Levensverz (A’dam, 1902)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Maatschappij tot uitkering bij Overlijden

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Maatschappij van Levensverz. (A’dam)

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Maatschappij van Levensverz. (Rotterdam, 1835)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Maatschappij van Onderl Levensverz (A’dam 1848)

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Maatschappij van Voorzorg

Amersfoorse Levensverzekering Maatschappij N.V.

Machpela (’s-Gravensande) Onderl Levensverz Mij

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Maliesingel, Utrecht

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Meander Zorg

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

MEDISCH STEUNFONDS U.A., ONDERLING

Achmea Zorgverzekeringen N.V.

Meije U.A., Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij De

Zegveld en Omstreken U.A., Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Meisjes, Vrouwen en Weduwenfonds, Alg (R’dam, 1828)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Melissant, Onderl Begrafenisfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Memento Mori (Groningen)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Memento Mori (Zeist)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Memento Mori, (Den Helder, 1902)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Memento Mori, (Spaar- en Begrafenisbus (Dordrecht)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Memento Mori, Alg Friesch Begrafenisfonds (1844)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Memento Mori, begrafenisvereniging (R’dam)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Memento Mori, Helderse Begraf. Den Helder, 1871

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Mercator Leven NV

Falcon Leven N.V.

Mercurius (Groningen), Handelsreizigerverz

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Metallicus, NV Pensioenverz. mij

OHRA Levensverzekeringen N.V.

Meyerfonds, Jacob

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Michiels of Bezemmakersbus, St

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Middelburgsch Begrafenisfonds (1863)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Middelharnis

Interpolis, BTL, N.V.

Middelie, Begrafenisfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Middenstandsfonds, Eerste Ned. (Den Haag)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Mijn glas loopt ras (Haarlem)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Militaire Verzekerings-vereeniging

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Militairen beneden de rang van Officier

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Minerva (Antwerpen)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Moira, NV Verzekeringsbank

Aegon

Mortier, Fonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

NA VO

Monuta Verzekeringen N.V.

Nationaal Spaarfonds N.V.

OHRA Levensverzekeringen N.V.

Nationaal Uitvaart Fonds (A’dam, 1952)

OHRA Levensverzekeringen N.V.

Nationale Comp Anyonyme d’ass sur la Vie, La

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Nationale Crediet Vereniging NCV

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Nationale Levensverz Bank (Alleen afd. Volksverz) (maandpremie)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Nationale Levensverz Bank (Allen afd. Volksverz) (weekpremie)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nationale Levensverz Bank (Rotterdam)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Nationale Onderlinge Spaarkas (Utrecht, 1918)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nationale Spaarkas (De eerste Nederlandsche kapitaal en rente verzekeringmaatschappij, 1898)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nationale Spaarkas, De eerste Ned kapitaal (1898)

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

NCV

Goudse Levensverzekeringen N.V.

NCV-NSL

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Nederland, Levens-en volksverz bank (Bergen oZ,1914)

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Nederland, NV Verz op het Leven (A’dam, 1858)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nederland, Vennootschap

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nederlanden van (1899, 1903, 1904, enz)

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Nederlanden van 1845

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Nederlanden van 1870

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Nederlanden van 1870

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nederlanden van 1883, Verzekeringsbank (Den Haag)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nederlanden van 1899 / 1903 / 1904

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nederlanden, Onderl Mij van Verz (Haarlem, 1915)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Nederlands Protestants Uitvaartfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nederlandsch Nationale Werkliedenver (Den Helder)

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Nederlandsch Werkliedenfonds (Den Haag, 1883)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nederlandsche Alg onderl begr.fonds (Den Haag)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nederlandsche Algemeene Verz Bank (A’dam), 1896)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nederlandsche Alggemeene (’s-Gravenhage, 1844)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nederlandsche Bank van Levensverz (R’dam, 1904)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nederlandsche Bank van Verzekering (A’dam, 1901)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nederlandsche Banketbakkersver (Den Helder)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Nederlandsche Begrafenisverzekering BV te Venlo en Enschede

Ardanta N.V.

Nederlandsche Crediet en Assurantie Mij (R’dam, 1918)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nederlandsche Handelsreizigers Ver

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Nederlandsche Leeuw (Den Haag 1907)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nederlandsche Leven, Zieken- en Begrafenisfonds (1849)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nederlandsche Levensverz en Lijfrentebank (1893)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nederlandsche Lloyd Levensverz NV

Delta Lloyd Levensverzekering N.V.

Nederlandsche Mij van Levensverz en Lijfrente(Utrecht, 1916)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nederlandsche Mij van Verz en Ziekenkas (1906)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nederlandsche Mij van Verzekering (1899)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nederlandsche Nat Werklieden Ver (Den Helder)

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Nederlandsche Natura

Yarden Uitvaarverzekeringen N.V.

Nederlandsche Pens. Verz voor werklieden (1883)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nederlandsche Spaarbank (Utrecht) Kassen 1919 tot en met 1922 van de

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nederlandsche Spaarkas (Utrecht)

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Nederlandsche Spaarkas NV , De

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Nederlandsche Spaarverz van Katholieken (Amsterdam)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Nederlandsche Spoorwegen (Amsterdam)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nederlandsche van 1894, De

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Nederlandsche Ver van Artsen-Automobilisten

VVAA levensverzekeringen N.V.

Nederlandsche Verz Mij (Utrecht, 1868/1887)

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Nederlandsche Verzekering Maatschappij (Utrecht, 1868/1887)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nederlandsche Verzekeringsbank (A’dam, 1867)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nederlandsche Volksverz bank (A’dam, 1908)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Nederlandsche Zieken- en Begr Mij (Den Haag, 1843)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Ned-Indische Levensv-en Lijfrente Mij

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Neerlandia (Levensverzekering Maatschappij, 1893)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Neerlandia, Levensverz Mij (1893)

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

New York (Ned. Portefeuille )

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

New York (Nederlandse Portefeuille)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nieuw Rotterdam Leven NV

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Nieuw Welgelegen BV

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Nieuw Welgelegen BV

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nieuwe Eerste Ned. Verzekeringsbank

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nieuwe Haagse Verz Soc (1901)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nieuwe Hollandse Lloyd Levensverzekeringmaatschappij N.V.

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Nieuwe Hollandse Lloyd Schadeverzekeringmaatschappij N.V.

REAAL Schadeverzekeringen N.V.

Nieuwe Socie¨teit van Voorzorg (Leiden) Begr

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Nieuwe Sociëteit van Voorzorg (Begrafenisfonds, Leiden)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nijmegen Levensverz Mij

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nillmij van 1859, Levensverz. Mij

Aegon

NIVO uitvaartverzekeringen N.V.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

NOG (overlijden)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

NOG Levensverzekering Maatschappij NV

Reaal Levensverzekeringen N.V.

NOG, Onderlinge levensverzekering maatschappij UA

Reaal Levensverzekeringen N.V.

NOG/ De Jong (leven)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

NOG/ De Jong (overlijden)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Noord Braband (Waalwijk)

OHRA Levensverzekeringen N.V.

Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds (1892)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds (1892)

OHRA Levensverzekeringen N.V.

Noord Brabant (handelsreizigers te Tilburg)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Noord Brabant Handelsreizigersvereeniging

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Noord Brabantsch Werkliedenfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Noord en Zuid Hollandsch Begrafenis fonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Noord en Zuid Hollandsche Lloyd, N.V. Verzekering Maatschappij De

Erasmus N.V., Schadeverzekering Maatschappij

Noord en Zuid Ned. Levensverz.Bank (1905)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Noord Hollandsch Begrafenisfonds (1873 te Haarlem)

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Noord Hollandsche Begrafenisfonds (Alkmaar)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Noord Hollandsche Begrafenisfonds (Hilversum)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Noord Hollandsche Leven Mij NV

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Noord Hollandsche Ond Mij van Levensverz (1919)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Noorden Begrafenisfonds (1936)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Noorden Levensverz. Mij, Het (1902)

Generali levensverzekering maatschappij NV

Noorder Spaar- en Levensverz. Mij

Goudse Levensverzekeringen N.V. , De

Norwich Union Life Insurance Society (Ned. Portefeuille)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

NOVO-Leven-, Onderl. Levensverz. Mij.

Reaal Levensverzekeringen N.V.

NRG

Algemene Levensherverzekering Maatschappij N.V.

NRG

Postbank Levensverzekering N.V.

NRG London

Interpolis BTL N.V.

Nut der Maatschappij

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nut van het Algemeen Belang (1919 te Den Haag)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nut van het Algemeen Belang (Kampen)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Nut van het Algemeen Belang (Leerdam)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Nut van het Algemeen Belang (Zierikzee)

OHRA Levensverzekeringen N.V.

Nuts Begrafenisfonds

VSB Leven N.V.

Nuts Levensverzekering van 1848

VSB Leven N.V.

Nuts Levensverzekering, Stichting

VSB Leven N.V.

NUVA Verzekeringen N.V. (Meppel)

Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.

NVG Uitvaart

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

NVS

Reaal Levensverzekeringen N.V.

O.H.V.M. (Amsterdam)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

OBF, Onderl. Levensverz. Mij.

Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .

Officiers Ver. tot onderlinge Onderst. van nagelaten betr. (Bandoeng)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)

OHRA Pensioen

OHRA Levensverzekeringen N.V.

Oldambt Volksverz. Bank (Delfzijl)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Olva 1919

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Olveh (1879) (Onderling Levensverz Genootschap) De

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)

Onderling Begrafenis Vereeniging

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Onderling Begrafenisfonds te Middelharnas UA

Interpolis, BTL, N.V.

Onderling Belang (Leiden)

OHRA Levensverzekeringen N.V.

Onderling Belang 1906 (Oude Tonge)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Onderling Belang voor Landsmeer, Den IJp en Purmerend

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Onderling Boerenverzekeringsfonds

Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .

Onderling Hulpbetoon (Utrecht)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Onderling Ondersteuningsfonds (Semarang)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)

Onderling Verzorgd (Amsterdam)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Onderlinge Broederschap (Den Bosch)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Onderlinge Haarlemsche Levensverz. Mij.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)

Onderlinge Hulp (Minnertsga)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Onderlinge Hulp (Ursum)

Goudse Levensverzekeringen N.V. , De

Onderlinge Hulp (Zwolle)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Onderlinge Hulp Antillen, Enschede

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Onderlinge Hulp, Enschede

Ardanta N.V.

Onderlinge Middenstands Levensverz Mij

OHRA Levensverzekeringen N.V.

Onderlinge Rooms-Katholieke-Uitvaart Vereniging Sint Barbara U.A.

Twenthe N.V. Uitvaartverzekering

Onderlinge Spaarkas v/h Koningkrijk de Nederlanden

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Onderlinge Steun, Levensverz. Mij. v/h Fonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Onderlinge Steun, Vereeniging voor personeel in Overheidsdienst

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Onderlinge Uitkeeringen en Lijfrentekas (Zwolle)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Onderlinge Uitkeringskas (Loon op Zand)

OHRA Levensverzekeringen N.V.

Onderlinge Uitvaartmaatschappij De Laatste Eer U.A.

Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.

Onderlinge Uitvaartverzekeringmaatschappij, Wieringermeer U.A.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Onderlinge Vereeniging tot geldelijke uitkeering bij overlijden (Rotterdam)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Onderlinge Verz mij tot ubo (Den Haag, 1836)

Goudse Levensverzekeringen NV

Onderlinge Verzekering Maatschappij Unive Leven u.a.

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Onderlinge Verzekering Maatschappij Unive´ noord-Oost U.A.

Unive´ Noord-Oost Schade N.V.

Onderlinge Voorzorg (Amersfoort)

Achmea Pensioen en Levensverzekering N.V .

Onderlinge voorzorg is nuttig (Tzummarum)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Ondersteuningsfonds (Yerseke)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Onderwijzers in de Provincie Drenthe (Assen)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Onderwijzers in de Provincie Friesland

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Ons Aller Belang (Bandoeng)

Achmea Pensioen en Levensverzekering NV

Ons Belang, Brandwaarborg Mij.

Achmea Pensioen en Levensverzekering N.V .

Ons Belang, Levensverz.

Achmea Pensioen en Levensverzekering N.V .

Ontslapenen gewijd, aan de (Bergen op Zoom, 1846)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Ontslapenen gewijd, aan de (Breda, 1848)

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Ooltgensplaat

Goudse Levensverzekeringen NV

Ooltgensplaat, Begrafenisfonds

Goudse Levensverzekeringen NV

Oosten

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Oosterhouts Begrafenisfonds

Goudse Levensverzekeringen NV

Oost-Grafdijk, Begrafenisfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Oostwoud

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Oostwoud, Onderl. Begrafenisfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Oostzaan van 1887

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Oranje-nassau (1895)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Organisatievereniging, Ned.

Goudse Levensverzekeringen NV

Oud Onderofficieren, fonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Oude Haagsche van 1836, Levensverz. Mij.

Goudse Levensverzekeringen NV

Oude Zwolsche van 1895

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)

Oudkarspel

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Oudkarspel, Begrafenisfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

OVAS (Overlijdensfonds verz. Amsterdamsche Slagers)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Overflakkee en Goedereede

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Overijssels Uitkeeringsfonds (Zwolle)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Pantheon, Meppel

Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.

Patria Levensverz. Bank

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Patria Levensverzekeringbank

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Patrimonium (Kampen), Onderl. Begrafenisfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Patrimonium (Zwolle)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Patrimonium, Onderling Begrafenisfonds

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

PC 171, Levensverz. Mij

Reaal Levensverzekeringen N.V.

PC Hooft Verzekeringen N.V.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

PC Uitvaartverzekeringen

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

PCU Eindhoven

Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.

Pensioencentrale

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)

Pensioenrisico

Achmea Pensioen en Levensverzekering N.V .

Petrus en Paulus (Soest), Het begr.fonds in de parochie van de H.H.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Petrus, Verz. Mij. St.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

PGGM Leven

Careon levensverzekeringen N.V.

Pharus van 1919, Levensverz. Mij.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Phe´nix (Ned) Compagnie Francaise d’Ass. Sur la Vie, Le

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)

Philantroop, Alg. Levensverz. Mij, De (Bolsward)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Phoenix (Nederlandse Portefeuille)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Phoenix (Rotterdam), Levensverz. Mij (1896)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Phoenix, Levensverz. Mij. (Ned. Portefeuille)

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Pie¨tas, Levensverz. Mij (Utrecht, 1861)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Plattelands Begrafenisfonds (IJsselmonde, 1847)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Plicht tot Recht (PTT personeel) (Doorn)

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Precautia

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Predikanten Weduwen en Wezenbeurs (A’dam, 1910)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Probite´ Levensverz. Mij (Alkmaar, 1884)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Protestantsche Belangen

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Protestantse Belangen

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Providentia

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Providentia (Amsterdam) Handelsreizigersvereeniging

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Providentia (Eindhoven). Levensverz. Mij

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Prudentia Levensverz. Gen. (1863)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Prudential Leven

Achmea Pensioen en Levensverzekering N.V .

PTT Onderlinge (Amsterdam, 1835)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Purmer

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Purmer, Begr. fonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

RCL

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Reaal Leven (uitkeringen bij in leven zijn)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Reaal Levensverzekering N.V.

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Reaal Overlijdenszorgverzekering N.V.

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Reaal Pensioen

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Reaal Pensioenverzekering (Utrecht)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Reassurantie Maatschappij Nederland N.V.

SR International Business Insurance Company Plc

Red u Zelven (Begrafenisfonds, Grootebroek)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Red u Zelven (Grootebroek)

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Reposa

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Residentia

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Ro¨merfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

ROL

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Romerfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Rotterdam De Levensverzekeringbank (1894)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Rotterdam Levensverz Bank (1894)

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Rotterdamsche Assurantie Comp

Allianz Nederland Levensverzekering N.V.

Rotterdamsche Co¨operatieve Vereniging voor levensverz.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Rotterdamsche Levensverz- en Voorschotbank (1893)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Rotterdamsche Levensverz Maatschappij

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Rotterdamsche Onderl. Mij van Levensverz. (1885)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Rotterdamsche Soc. Tot geldelijke UBO (1844)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Rotterdamsche Verzekering Bank (1902)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Rotterdamsche Verzekerings Bank (1898)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Rotterdamsche Verzekerings Socie¨teit, Hulp in en na het leven

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Rotterdamsche Verzekerings Sociëteiten

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Royal & Sun Leven

Achmea Pensioen en Levensverzekering N.V .

Royal Nederland Leven

Allianz Nederland Levensverzekering N.V.

RVS Verzekeringen

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

S.B.O., Vereniging Steun bij overlijden aan

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Saaiwerkers of Vlaamsche Bus (Delft)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Salland aanvullende verzekeringen U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij

Salland Aanvullende Verzekeringen N.V.

Salland U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij

Salland Zorgverzekeraar N.V

Salland Voormalig Aanvullende U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij

Salland Aanvullende Verzekeringen N.V

Salland Zorgverzekeringen U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij

Salland Zorgverzekeraar N.V.

Samenwerkende Spaarkassen NCW-NSL

Goudse Levensverzekeringen N.V.

SAS U.A., Onderlinge waarborgmaatschappij

Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij, N.V.

Schildersbegrafenisfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Schilderspatroons, Bond van Ned

Amersfoortse Levensverzekering Maatschappij N.V.

Schoenmakersbus

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Securitas, Levensverz. Mij (1904)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Seguridat

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

SFB Levensverzekeringen N.V.

Cordares Levensverzekeringen N.V.

SFS Levensverzekeringsmaatschappij

Cordares Levensverzekeringen N.V.

Sommelsdijk, Begrafenisfonds (1839)

Goudse Levensverzekeringen NV

Sommelsdijksche Levensverz. Mij (1913)

Goudse Levensverzekeringen NV

Sompo Japan Insurance Inc.

Sompo Japan Insurance Company of Europe Limited

Spaarkas voor Belegging in RK Kerkelijke Leningen

Aegon

Spaarkasbedrijf der Onderlinge Voorzorg (Amersfoort), Het

Achmea Pensioen en Levensverzekering N.V .

Spaendonck Leven

Interpolis BTL N.V.

Spierdijk

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Spierdijk, Het Onderl. Begr. fonds

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Stad Rotterdam N.V. Levensverzekering Maatschappij

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Standaard (1906)

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Sterfbos (Uitgees), Begrafeniscositie¨t, De

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Sterpolis Levensverzekeringen N.V.

Interpolis BTL N.V.

Sterpolis Schadeverzekeringen N.V.

Interpolis Schade, N.V.

Steun bij Ziekte U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij

Achmea Zorgverzekeringen N.V.

Steun Elkaar u.a. Onderlinge Begrafenis- en Crematievereniging

Monuta Verzekeringen N.V.

Sticht, Verz. Bank, Het (1898)

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Sun Alliance

Achmea Pensioen en Levensverzekering N.V .

SWS Maatschappij voor Verzekerd Sparen

Goudse Levensverzekeringen N.V.

T rias Aanvullende Verzekeringen u.a., Onderlinge Waarborgmaatschappij

Trias Schade-uitloop N.V.

Temperament der Humaniteit (Den Haag, 1914)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Terminus Begrafenis te Amsterdam

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Tiel Utrecht

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Tilburg’s Verz bank

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Tilburgsch Begrafenisfonds

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Tilburgsch Begrafenisfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Tilburgsche (1901) Verz Mij

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Tilburgsche verz. Bank en Voorzorg

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Timmermansbegrafenisfonds (Hoorn)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Toekomst (Antwerpen), Levensverz. Mij. De

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Toevlucht in den Nood (Leiden)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Tot Aller Welzijn (Delft)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Tot hulp der mensheid, zieken- en begr.risico (Leiden, 1846)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Tot Nut der Maatschappij (Den Haag)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Tot Nut en Voordeel (Delft)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Tot Nut en Voordeel (Rotterdam)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Tot Nut en Voorzorg (Rotterdam, 1856)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Tot Nut van’t Algemeen (Den Haag, 1833)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Tot Nut van’t Algemeen (Kampen)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Tot Nut van’t Algemeen (Leerdam)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Tot Nut van’t Algemeen (Rotterdam, 1846)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Tot Nut van’t Algemeen (Zierikzee)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Tot Nut van’t Algemeen (Zutphen)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Tot Nut van’t Algemeen (Zwolle)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Tot Voorzorg

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Tot Voorzorg van’t Algemeen (Zwolle)

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Tot Voorzorg van’t Algemeen (Zwolle)

Goudse Levensverzekeringen NV

Tot Voorzorg, Algemeen Burger Socie¨teit (Rotterdam)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Tot Voorzorg, Algemeen Burger Socie¨teit, (Belgie¨)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Trias Schade-uitloop N.V.

Trias Zorgverzekeraar N.V.

Truyenfonds, Jan (1918)

Interpolis BTL, N.V.

Twee verenigde verz. Mijen (Amsterdam, 1902)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Tweede Hollandsche Mij. Van Levensverz. (Haarlem, 1878)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Twentsch Geldersche Verzekerings Bank (Arnhem, 1920)

RVS Levensverzekering N.V.

UAP

Reaal Levensverzekeringen N.V.

UAP Providentia

Reaal Levensverzekeringen N.V.

UBO ( Wemeldinge)

Goudse Levensverzekeringen NV

UBO ( Wijdenes en Oosterleek)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

UBO (Ned. Rijkstelegraaf)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

UBO Levensverz. Mij, Uitkering bij Overlijden (Utrecht)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)

UBO Scholen Bisdom Haarlem (Heemstede)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Uit Voorzorg

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Uit Voorzorg (Middelburg, 1849)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Uit Voorzorg (Rotterdam, 1844)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Uitkeeringskas Vereeniging van Gerechtsdeurwaarders

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

UKV Uitvaartkostenvereniging N.V.

Ardanta N.V.

UKV Uitvaartkostenverzekering

Ardanta N.V.

Unilife Assurance Group

Legal & General Nederland Levensverzekering maatschappij N.V.

Union Londen (Onderdeel van Commercial Union)

Delta Lloyd Levensverzekering N.V .

Union Paris, l’

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Unitas (Den Hoorn)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Unive Leven u.a. Onderlinge Verzekering Maatschappij

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Unive Midden-Overijssel U.A., Onderlinge Verzekering Maatschappij

Verzekering Maatschappij Unive´ Overijssel U.A., Onderlinge

Unive´ Bedum en Omstreken B.A., Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Unive´ Groningen U.A., Onderlinge V erzekeringsmaatschappij

Unive´ De Eendracht U.A., Onderlinge Verzekering Maatschappij

Unive´ Noord-Oost Schade N.V.

Unive´ Het Platteland b.a., Onderlinge V erzekeringsmaatschappij

Platteland Brandverzekeraar N.V., Het

Unive´ Noord-Oost U.A., Onderlinge Verzekering Maatschappij

Unive´ Noord-Oost Schade N.V.

Unive´ Oost B.A, Onderlinge Verzekering Maatschappij

Unive´ Oost U.A., Onderlinge V erzekeringsmaatschappij

Unive´ Oost B.A., Onderlinge Verzekering Maatschappij

Unive´ Oost U.A., Onderlinge V erzekeringsmaatschappij

Unive´ Reest Aa en Linde U.A., Onderlinge V erzekeringsmaatschappij

Unive´ Reest Aa en Linde Brandverzekeraar N.V .

Unive´ Stellingland B.A., Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Unive´ Stellingland Brandverzekeraar NV

Unive´ Twente B.A., Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Unive´ Twente Brandverzekeraar N.V.

Unive´ West-Nederland U.A., Onderlinge Verzekering Maatschappij

Unive´ Zuid-Holland, Onderlinge Verzekering Maatschappij U.A.

Unive´ Zorgverzekeraar U.A., OVM

N.V. Unive´ Zorgverzekeraar

UniverseleVerzekering N.V. , De

Monuta Verzekering N.V.

Ursem, Begrafenisfonds

Goudse Levensverzekeringen NV

Utrecht, Levensverz. Mij

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Utrechtsch Begrafenisfonds

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Utrechtsche Assurantie-mij

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Utrechtsche Levensverz Maatschappij

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Utrechtsche Levensverz Mij (Indische portefeuille)

Delta Lloyd Levensverzekering N.V .

Utrechtse Socie¨teit voor Levensverzekeringen

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Utrechtse Verzekerings Bank

Reaal Levensverzekeringen N.V.

V.I.O.S. Werklieden Ver.(Winschoten)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Veefonds Dorpbuurt W.A., Onderling

Onderlinge Veeverzekering Winterswijk en omstreken WA

Veenkoloniale Levensverzekering Maatschappij (V eendam)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Vemaco (Verz mij der verbruikerscoo¨peratie)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Vereenigde Verz. Maatschappijen, De twee

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Vereeniging van Kantoorbedienden (Rotterdam)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Vereeniging van Kantoorbedienden, Onderl. Mij

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Verenigde Verzekerings Socie¨teiten Unilife

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Vero Pensioenverz. Mij (Rotterdam)

OHRA Levensverzekeringen N.V.

Verzekerings Unie Levensverzekering Maatschappij N.V, De

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Vesta, Mij van Levensverz. (Arnhem, 1893)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Victoria

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Victoria –Vesta Levensverz. Mij

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Victoria zu Berlin (Ned. Portefeuille) (Berlijn)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Vie d’Or

Twenteleven N.V. Levensverzekeringmaatschappij

Vita Levensverzekering

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Vitalis, Levensverz. Mij (1886)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Vlissing’s Onderling Begrafenisfonds (1851)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Vlissingsch Begrafenisfonds

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Vlissingsche Begrafenisfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Volharding (Den Haag)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Volharding (Rotterdam, 1892) De

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Voor en door het Volk (Haarlem)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Voordeel (Haren)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Vooruit (Leiden)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Vooruit, N.V. Verz.mij (Den Haag)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Vooruitgang (1893) (Amsterdam)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Vooruitgang is ons doel (Den Burg)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Voorzorg (1836), Amsterdamsche Socie¨teit De

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Voorzorg (1888), Nrd. Brabantsch Meiereisch Begr. Fonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Voorzorg en Steun des Ouderdoms (Groningen)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Voorzorg is plicht (Lekkum)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Voorzorg, Verzekering bij overlijden (1895)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Vrijwillige Bijeenkomst (Haarlem), De Begrafenisbus

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Vrijwillige Liefde Compagnie (Haarlem)

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Vrijwillige Liefdebeurs (Haarlem)

Onderlinge van 1719 U.A. Levensverzekering Maatschappij, De

VVM (Vereenigde Verz. Maatschappijen)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Waarborg (Rotterdam, 1913)

Conservatrix N.V. Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering

Waarborg (Utrecht, 1868)

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Waarborg (Utrecht, 1868)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Waarborg(Den Haag, 1910), Levensverz. Mij. De

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Waerdye N.V. Levensverzekering Maatschappij

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Warder, Begrafenisfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Warmoeziers en Alg. Begr. Bos (Haarlem)

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Weduwefonds (bakkers)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Weduwen- en Weezenbeurs der Onderwijzers in de Provincie Drenthe

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Weduwen- en Weezenbeurs der Onderwijzers in Friesland

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Weduwen Nederlandsche Spoorwegen

 

Weduwenbeurs (Bolsward)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Weduwenbeurs (Chr. Werkmansbond)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Weduwenfonds en Suppletiekas Chr. Werkmansbond

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Welzijn voor Allen (Amsterdam, 1885)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Wemeldinge

Goudse Levensverzekeringen N.V.

Wereld (Dordrecht)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Werklieden (Leiden)

OHRA Levensverzekeringen N.V.

Werkliedenfonds, Nederlandsch (Den Haag)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Werkmansbond (Bloemendaal, 1904)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Werkmansbond (Haarlem)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Werkmansbond (Rotterdam)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Werkmansbond (Utrecht)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Werkmansbond, weduwenfonds (Utrecht)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

West Friesch Begrafenisfonds (Hoorn, 1917)

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Westzaan, Begrafenisfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Wij leven om te zorgen (Rotterdam)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Wijdenes en Oosterleek, Ver. tot uitkeering bij overlijden

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Willibrordus, Ned. Verz. Mij. St.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Winterthur Levensverzekering Maatschappij N.V .

REAAL Levensverzekeringen N.V.

Wintherthur Lebensversicherungs-Gesellschaft

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Witt, Johannes de (1902)

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Woerdense Levensverzekering (1965)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Woudsend Anno 1816 U.A., Onderlinge Schadeverzekering Maatschappij

Fortis ASR Schadeverzekering N.V.

Woudsend N.V. Levensverzekering Maatschappij

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

WUH

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Zaandam, Begrafenisfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Zaanlandsche Begrafenisafonds (Zaandijk, 1845)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Zee, N.V. Algemene Verzekering Maatschappij De

Maas Lloyd, N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij

Zeegevaar N.V., Verzekeringsmaatschappij Tegen

Sunderland Marine Mutual Insurance Company Ltd

Zeemans Voorzorg (Harlingen), Het College

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Zeeuwse Waarborgmaatschappij UA, Onderlinge

Zeeuwse Verzekering Maatschappij N.V., Algemene

Zegveld en Omstreken U.A., Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij

Zegveld en Omstreken U.A., Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Zegveld en Omstreken U.A., Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Zegveld en Omstreken U.A., Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Zekerheid door Voorzorg (1890) Levensverz. Mij.

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Zekerheid door Voorzorg (Rotterdam, 1892)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Zekerheid geeft rust (Tilburg, 1876)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Zelandia (Belgie¨)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Zelandia Middelburg, (1852)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Zieken- en Begrafenismaatschappij (Hoorn, 1845)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Ziektekosten u.a., Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars groep

OWM CZ groep Zorgverzekeraar U.A.

Zierikzee, Begrafenisfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Zijpe Begrafenisfonds

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Zijpe, Begrafenisfonds

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Zijper Begrafenisfonds (1860)

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Zijper Begrafenisfonds (1860)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Zilveren Kruis Leven

Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .

Zonder Baatzucht (1843)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Zoom (Bergen op Zoom, 1881)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Zorg en Hulp (Rotterdam)

OHRA Levensverzekeringen N.V.

Zorg in den tijd (Leiden)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Zorg voor de Toekomst (Rotterdam)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Zorgverzekeringen N.V., OZB

OZF, N.V. Ongevallen- en Ziektekosten V erzekeringsmaatschappij

Zorgverzekeringen U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij Aanvullingsfonds OZ

OWM CZ groep Aanvullende Verzekering U.A.

Zorgverzekeringen U.A., OWM OZ

OWM CZ groep Zorgverzekeraar U.A.

Zuid Holland Levensverzekering Maatschappij (Vianen, 1878)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Zuid Holland nv Verz mij (Den Haag, 1920)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Zuid Holland, Levensverz mij (Vianen, 1878)

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Zuid Hollandsch Zieken- en Begrafenisfonds (Den Haag, 1892)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Zuid Hollandsche Lev. Mij. (Rotterdam, 1898)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Zuid Hollandsche Lev. Mij. (Vianen)

Generali levensverzekering maatschappij N.V .

Zuid Hollandsche Levensverzekering Maatschappij (Vianen)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Zuid Hollandsche Mij. Voor Verzekering (Den Haag, 1898)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Zuid Hollandse Uitkering Soc (Rotterdam, 1900)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Zuid Wester Verzekeringsbank (Amsterdam)

Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.

Zurich Lebenversicherungs-Gesellschaft

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Zurich Leven N.V.

Reaal Levensverzekeringen N.V.

Zutphen, Begrafenisfonds

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Zwitserse Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente

Zwitserleven N.V.

Zwolsche Algemeene levensverzekering N.V.

Allianz Nederland Levensverzekering N.V.

ZZ (Ziekenzorg)

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

ZZ Levensverz mij

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.