Kostbaarhedenverzekering

De kostbaarhedenverzekering kunt u afsluiten voor waardevolle voorwerpen of verzamelingen. Bijvoorbeeld voor het geval ze beschadigen, of zoekraken. Belangrijke voorwaarde daarbij: de schade is veroorzaakt door iets van buitenaf.

De verzekering dekt bijna alle schadeoorzaken. U bent echter niet verzekerd voor catastrofes, zoals overstroming of oorlog. Ook slijtage door normaal gebruik, schade door gebreken in het voorwerp zelf en ernstige schuld of onzorgvuldigheid van uzelf worden niet vergoed. Als het voorwerp kan worden gerepareerd, krijgt u de herstelkosten vergoed. Kan dat niet? Dan baseert de verzekeraar de uitkering op het getaxeerde bedrag (bij oude voorwerpen), de dagwaarde of de nieuwwaarde.

De verzekering is bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld antiek en kunst in huis hebben. Of sieraden, muziekinstrumenten, foto- en filmapparatuur of een postzegelverzameling. De premie die u betaalt, is een percentage van het verzekerde bedrag. Dit is afhankelijk van de spullen waar het om gaat, het dekkingsgebied (Nederland, Europa of wereldwijd) en de mate van beveiliging. Dit laatste speelt met name bij antiek en kunst een rol.