Lijfrenteverzekering

Bij een lijfrenteverzekering verzekert u vaak een bepaald kapitaal, maar u kunt ook beleggen. Verder kunt u ervoor kiezen de premie periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) of in één keer te betalen. In dat laatste geval spreekt men van een koopsom. In de praktijk kiezen mensen bijvoorbeeld voor een koopsom als ze geld uit een erfenis hebben ontvangen en dat willen ‘bewaren’ voor later.

Op de ‘expiratiedatum’ (de datum die je vooraf hebt afgesproken) komt het opgebouwde kapitaal tot uitkering. Met dat kapitaal koopt u een lijfrente aan. U kunt ervoor kiezen om de lijfrente direct te laten ingaan. De lijfrente kunt u zowel tijdelijk als levenslang ontvangen.

Als u op een bepaald moment verzekerd wil zijn van een bepaalde inkomensaanvulling, kan een lijfrenteverzekering uitkomst bieden. Bijvoorbeeld als aanvulling op uw oudedagsvoorziening. Wij kunnen u er meer over vertellen. De premie voor de lijfrenteverzekering is onder bepaalde fiscale voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

U kunt de lijfrente kopen bij de verzekeringsmaatschappij  waar u het kapitaal opbouwt, maar u bent dat niet verplicht. U kunt een lijfrente ook bij een andere verzekeringsmaatschappij onderbrengen of bij een bank via een zogenaamde bancaire lijfrente.