Kapitaalverzekering

De kapitaalverzekering keert een bedrag ineens uit. Een kapitaalverzekering kan een spaar- of beleggingsverzekering zijn:

  • Spaarverzekering. Deze verzekering keert alleen uit als u op de afgesproken datum nog in leven bent.
  • Beleggingsverzekering. Deze verzekering keert een kapitaal uit na een vooraf vastgestelde termijn.
  • Gemengde verzekering. De gemengde verzekering keert altijd uit. Bij in leven zijn ontvangt u de uitkering op de einddatum. Overlijdt u vóór de einddatum, dan keert de verzekering op dat moment uit.

Deze kapitaalverzekering sluiten veel mensen tegelijk met een hypotheek af. Op die manier kunt u met de uitkering de hypotheekschuld geheel of gedeeltelijk aflossen.