Het Belastingabonnement

DE VOLGENDE DIENSTEN VALLEN ONDER HET ABONNEMENT:

 • De belastingaangifte van uzelf en, als u een gezinsverband heeft, ook van die van uw partner, mits beide op hetzelfde adres ingeschreven.
 • Gratis belastingaangifte voor uw inwonende kinderen tot 18 jaar.
 • Aanvragen en/of wijzigen van voorlopige aanslag.
 • Aanvragen en/of wijzigen van zorgtoeslag voor inwonende kinderen bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd.
 • Aanvragen en/of wijzigen van huurtoeslag
 • Aanvragen en/of wijzigen van zorgtoeslag.
 • Aanvragen en/of wijzigen van kindgebonden budget.
 • Aanvragen en/of wijzigen van kinderopvangtoeslag.
 • Hulp bij het invullen van de formulieren voor de aanvraag van uw pensioen.
 • Hulp en advies bij overlijden van uw partner en/of inwonende kinderen.
 • Belastingadvies bij aan- of verkoop van een woning.
 • Bezwaarschriften betreffende de belasting, mits de fout bij de belastingdienst ligt.

DE VOLGENDE DIENSTEN VALLEN NIET ONDER HET ABONNEMENT:

 • Wij verzorgen geen belastingaangifte voor klanten die ingeschreven staan als ondernemer.
 • Bezwaarschrift maken voor toeslagen.
 • Aangifte successiebelasting en/of schenkbelasting bij overlijden of schenking.
 • Bezwaarschriften betreffende de belasting als de fout bij uzelf ligt.

INDIEN U EEN BELASTINGABONNEMENT BIJ ONS AFNEEMT GAAT U AKKOORD MET DE VOLGENDE BEPALINGEN:

 • Het belastingabonnement kost 12,50 euro per maand incl. btw.
 • Het abonnement heeft een minimale looptijd van 12 maanden. Daarna kunt u het abonnement zonder opzegtermijn opzeggen wanneer u dat wenst. De automatische incasso* stopt dan de eerstvolgende maand.
 • Het staat ons vrij op ieder moment de abonnementskosten te indexeren en/of aan te passen.
 • Incasso geschiedt per automatische incasso* per maand.
 • Complexe zaken als belastingaangifte met echtscheiding, aan- en/of verkoop van een woning, bijleenregeling of inkomsten uit gastouderopvang of een klein bedrijf kunnen redenen zijn om een toeslag op uw abonnement te rekenen. Wij zullen dat altijd vooraf kenbaar maken.

* Incassant ID: NL85ZZZ090879980000, omschrijving incasso: financieel abonnement