Woonlastenverzekering

Wat is een woonlastenverzekering?
Een woonlastenverzekering is een bijzonder verzekeringsproduct. Primair ontwikkeld om u in staat te stellen uw maandelijkse vaste woonlasten te kunnen betalen als zich onverwachte situaties voordoen die van grote invloed zijn op de hoogte van uw inkomen. Zo bestaat er altijd een kans dat uw inkomen tijdelijk een stuk lager wordt of zelfs helemaal weg valt. Bijvoorbeeld door langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Met een woonlastenverzekering weet u zich dan verzekerd van een uitkering waarmee u, ondanks uw teruggevallen inkomen, toch kunt blijven wonen waar u woont. Zo krijgt u de tijd en de rust om een andere baan te zoeken of te werken aan uw herstel, zonder de extra zorg over uw financiën.

Voor wie?
Iedereen kan arbeidsongeschikt of werkloos raken. Of u in dat geval uw vaste lasten kunt blijven betalen, zult u zelf moeten bepalen. Uiteraard hangt dat ook af van uw persoonlijke situatie. Als u een partner hebt die de lasten op zijn of haar inkomen kan dragen, is de situatie al heel anders dan wanneer u alleen bent en zelf voor alle kosten moet opdraaien. Ga het na voor uw eigen situatie en bepaal pas dan of een woonlastenverzekering iets voor u is. Wij kunnen u daar uiteraard bij helpen.

  • U betaalt de premie periodiek of in één keer, als ‘koopsom’. Sluit u de verzekering gelijk af met een hypotheek? Dan kunt u de premie meefinancieren.
  • Verzekeraars bieden woonlastenverzekeringen vaak onder verschillende namen aan. De polis kan bij de ene verzekeraar dus anders heten dan bij de ander.
  • Als u onvrijwillig werkloos raakt, is de uitkering altijd belastingvrij. De premie voor het werkloosheidsgedeelte is daarom niet aftrekbaar.
  • Deze verzekering is niet bedoeld om de volledige inkomensderving door arbeidsongeschiktheid op te vangen, maar alleen bedoeld om je woonlasten te verzekeren, vaak inclusief energiekosten.