Overlijdensrisicoverzekering (ORV)

Niemand staat graag stil bij de mogelijkheid dat een partner of familielid komt te overlijden. Het gebeurt dan ook regelmatig dat er onvoldoende voorzieningen worden getroffen om de gevolgen van een overlijden op te vangen. Hierdoor kunnen grote financiële problemen ontstaan. Nabestaanden kunnen bijvoorbeeld worden geconfronteerd met een lening of hypotheek die nog niet is afbetaald of afgelost, of met de kosten voor bijv. gezinshulp. Ook kan het gezinsinkomen in belangrijke mate achteruitgaan en kunnen studieplannen voor kinderen in gevaar komen.
Ook het overlijden van een zakenpartner of compagnon kan verstrekkende financiële gevolgen hebben. Het voortbestaan van de onderneming staat dan op het spel. Het kan noodzakelijk zijn om iemand (tijdelijk) in dienst te nemen of zelfs om de erfgenamen voor een flink bedrag uit te kopen. Om te voorkomen dat zulke problemen ontstaan, is het verstandig een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering te sluiten. Dit is een levensverzekering die zorgt voor een uitkering als de verzekerde komt te overlijden tijdens de looptijd van de verzekering.