Gezinsongevallenverzekering

De meeste ongelukken gebeuren in en om het huis. U kunt zomaar van een wankel keukentrapje vallen of uitglijden in de badkamer. Ook op straat zit een ongeluk in een klein hoekje. Als deelnemer aan het verkeer loopt u dagelijks risico op een ongeval. Jaarlijks moeten zo’n 2,4 miljoen mensen medisch worden behandeld als gevolg van een ongeval. De helft van het aantal ongevallen vindt in de privésfeer plaats (thuis, op school of tijdens een doe-het-zelfklus). Sport (20%), werk en verkeer (ieder 10%) zijn in mindere mate de oorzaak van een ongeval. Helaas loopt niet ieder ongeval met een sisser af en zijn er soms blijvende gevolgen. De financiële gevolgen hebben dan een grote invloed op uw toekomst en die van uw gezin. Uw inkomen kan sterk achteruit gaan, zonder dat daar voldoende (sociale) voorzieningen tegenover staan. De kosten zullen waarschijnlijk toenemen, bijvoorbeeld omdat u uw woning of auto aan een handicap moet aanpassen. Bovendien is ‘thuiszitten’ duurder dan werken.

Met de gezinsongevallenverzekering kunt u de financiële gevolgen van een zwaar ongeval opvangen. De verzekering biedt een eenmalige uitkering als u overlijdt of voor altijd invalide wordt als gevolg van een ongeval en kent de volgende pluspunten:

  • een extra hoge uitkering als u voor altijd ernstig invalide wordt, oplopend tot 300% als u voor altijd helemaal invalide wordt;
  • een zeer gunstige premie;
  • geen uitsluiting of premietoeslag voor zware beroepen of motorrijden;
  • geen uitsluiting voor ongevallen als gevolg van een bestaande ziekte.

U kunt kiezen uit vier combinaties, elk met hetzelfde verzekerde bedrag als u overlijdt maar met verschillende verzekerde bedragen als u voor altijd invalide wordt. Welke combinatie het beste bij u past, hangt van uw persoonlijke situatie af. Als u voor altijd helemaal invalide wordt, dan keren wij 300% van het verzekerde bedrag uit.

Bereken hieronder uw premie en vraag direct uw ongevallenverzekering aan. U kunt de ongevallenverzekering ook in het voordelige verzekeringspakket sluiten.