Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP)

Eigenlijk is een aansprakelijkheidsverzekering voor ieder mens onmisbaar. Ongewild kunt u bij anderen schade veroorzaken en verplicht worden de schade te vergoeden. Uw kind schopt bijvoorbeeld per ongeluk een bal door de ruit, een dakpan waait van uw huis op de auto van de buurman of u rijdt met uw fiets tegen een geparkeerde auto.

In al deze gevallen bent u verplicht de schade van de ander te vergoeden omdat u hiervoor wettelijk aansprakelijk bent. U ziet, soms hoeft u niet eens schuldig te zijn aan het ontstaan van de schade. U bent dan simpelweg aansprakelijk omdat u een bepaalde ‘hoedanigheid’ bezit, bijvoorbeeld als ouder van uw kind of eigenaar van een huis. Meestal gaat het om schades die niet al te groot zijn, zoals beschadigde kleding of een gebroken ruit. In sommige gevallen kan de schade echter flink oplopen en de verplichting tot vergoeding grote financiële gevolgen met zich meebrengen. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) biedt u een complete verzekering voor de financiële gevolgen van eisen en schadeclaims die anderen bij u indienen. Is de eis terecht, dan zorgen wij ervoor dat de persoon die schade heeft geleden een juiste schadevergoeding ontvangt. En bij onterecht ingestelde schadeclaims nemen wij het voor u op. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over de gevolgen van schade die u anderen ongewild toebrengt.

  • De AVP biedt geen dekking voor het aansprakelijkheidsrisico dat door motorrijtuigen wordt veroozaakt. Daarvoor moet u de (wettelijk verplichte) Wam-verzekering afsluiten.
  • Schade die u met opzet veroorzaakt, wordt nooit vergoed.
  • Bij een gezinsdekking is de grootte van het gezin niet van invloed op de premie.
  • U kunt ook kiezen voor een (vrijwillig) eigen risico, zodat u minder premie betaalt.
  • U kunt de AVP ook in het voordelige Verzekeringspakket sluiten

Bereken uw premie en vraag direct uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren aan: