Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Als zelfstandig ondernemer heeft u vaak alle noodzakelijke verzekeringen voor uw bedrijf afgesloten. Maar hoe zit het met uw persoonlijke financiële risico’s? Heeft u wel eens bij de gevolgen stilgestaan van arbeidsongeschiktheid (als gevolg van ziekte of ongeval) waardoor u niet meer in staat bent om te werken? Wat gebeurt er dan met uw inkomen?

Een werknemer kan bij arbeidsongeschiktheid altijd terugvallen op zijn werkgever en/of overheidsvoorzieningen. Als zelfstandig ondernemer heeft u niemand die u financieel zal ondersteunen als u (tijdelijk) niet meer in staat bent om te werken.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering van biedt u dit vangnet, zodat ook uw inkomen verzekerd is. U bepaalt zelf hoeveel u verzekert en hoeveel u voor eigen rekening neemt. Wij kunnen voor u een passende premieopgave maken. U kunt dan zien dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering helemaal niet zoveel hoeft te kosten. Daarbij komt nog dat de premie fiscaal aftrekbaar is!

Bereken hieronder uw premie: