Provisieverbod

U schaft in uw leven ongemerkt de nodige financiële producten aan. Denk aan een hypotheek of uw oudedagsvoorziening. Voor de één gesneden koek, maar voor de ander kan het knap ingewikkeld zijn. U bepaalt zelf of u financiële producten wilt kopen mét of zonder advies. Als u voor advies kiest, was het vroeger zo dat een adviseur provisie (een geldbedrag) ontving van de verzekeraar waar u het product afsloot. Op 1 januari 2013 is het provisieverbod ingevoerd. Dit provisieverbod geldt voor complexe financiële producten zoals: hypothecaire kredieten, betalingsbeschermers, overlijdensrisicoverzekeringen, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, uitvaartproducten en dienstverlening onder het Nationaal Regime Mifid (specifieke beleggingsproducten). Als u bij een adviseur advies vraagt over een complex of impactvol product, betaalt u deze rechtstreeks voor de dienstverlening die hij of zij levert. Het provisieverbod geldt niet voor schade-verzekeringen.

Het Verbond van Verzekeraars heeft een brochure provisieverbod uitgebracht, waarin u meer kunt lezen over de vijf veranderingen. Ook kunt u hierin de meestgestelde vragen raadplegen, waarin onder meer is opgenomen voor welke producten het provisieverbod eigenlijk geldt.