Woonhuisverzekering (opstal)

Schade aan uw huis door brand of storm? Daarvoor bent u verzekerd met een opstalverzekering. De verzekering heet ‘opstal’ omdat dat een technische term is voor ‘huis’ en andere gebouwen. Een opstalverzekering dekt schade aan uw huis als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, vorst, lekkage, neerslag, bliksem of een explosie. De verzekering vergoedt geen schade die u met opzet hebt veroorzaakt. Ook bij bijvoorbeeld oorlogssituaties of overstromingen wordt niets vergoed. 

De opstalverzekering is bedoeld voor particuliere woningen. Vaak is de verzekering zelfs verplicht als u een hypotheek afsluit voor uw koophuis. Ook kunt u bijgebouwen, schuren, geplaatste zonnepanelen, schuttingen en de tuin verzekeren. Beperkt zakelijk gebruik is vaak geen probleem. Bijvoorbeeld als u een praktijk aan huis hebt. Voor bijzondere situaties kunnen afwijkende premies en voorwaarden gelden. Bijvoorbeeld voor monumenten.

U kunt de woonhuisverzekering afsluiten in het verzekeringspakket.