Gezinsongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering is een zogenoemde sommenverzekering. Dat betekent dat er een bepaalde som geld wordt uitgekeerd als u of een gezinslid een ongeval overkomt. De verzekering bevat twee rubrieken:

  • de rubriek ‘overlijden’;
  • de rubriek ‘invaliditeit’.

Per rubriek wordt een verzekerd bedrag vastgesteld. Voor overlijden is dit 5.000 euro. Voor blijvende invaliditeit kunt u kiezen uit 20.000, 30.000, 40.000 of 50.000 euro. Als u blijvend invalide wordt, krijgt u minimaal dat bedrag uitgekeerd. Als u gedeeltelijk invalide raakt, krijgt u ook een gedeeltelijke uitkering.

U kunt de ongevallenverzekering ook in het voordelige verzekeringspakket sluiten.