Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering bent u verzekerd voor schade aan de spullen in uw huis. Een inboedelverzekering dekt de schade aan spullen door bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, lekkage, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Schade die u met opzet hebt veroorzaakt wordt niet vergoed. Naast de schade aan de spullen zijn ook andere kosten gedekt, bijvoorbeeld de kosten voor het opruimen of het opsporen van de oorzaak van een lekkage. U bent niet verzekerd bij schade door ‘catastrofes’, bijvoorbeeld een overstroming.

De inboedelverzekering is er voor iedereen, maar de premie en de voorwaarden kunnen flink verschillen. Dat heeft onder meer te maken met de stad waarin u woont en de maatregelen die u neemt. Zorgt u voor een goed slot op de deur, dan kunt u premiekorting krijgen. Maar woont u op kamers, dan is de premie hoger. Dan hebt u namelijk een grotere kans op inbraak/diefstal. Als u voorzorgsmaatregelen neemt kunt u vaak korting krijgen. Denk aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Sommige zaken als mobiele apparatuur zijn niet altijd standaard meeverzekerd, maar kunnen vaak wel aanvullend worden verzekerd op de inboedelverzekering.

U kunt de inboedelverzekering afsluiten in het verzekeringspakket.