Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is niet verplicht, maar wel zeer aan te raden. Als u iets doet waardoor schade ontstaat, kunt u namelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Dat betekent dat u opdraait voor de materiële schade (aan spullen), maar ook voor letselschade (aan de gezondheid van mensen). Zeker die letselschade kan behoorlijk in de papieren lopen. Dan is het fijn als u verzekerd bent.

Een AVP is er in twee soorten: een alleenstaanden- of een gezinsdekking. De namen zeggen het al: als u alleenstaand bent, kunt u volstaan met een (goedkopere) dekking. Als u een gezinsdekking hebt afgesloten, dan zijn uw echtgenoot of geregistreerd partner en uw kinderen meeverzekerd. Dat is ook zo als uw kinderen niet (meer) thuis wonen, maar voor studie uitwonend zijn. Zelfs inwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de AVP gezien als onderdeel van het gezin. En zowel bij de alleenstaanden- als bij de gezinspolis zijn logés, personeel en huisdieren meeverzekerd.

  • De AVP biedt geen dekking voor het aansprakelijkheidsrisico dat met motorrijtuigen verband houdt. Daarvoor moet u de (wettelijk verplichte) Wam-verzekering afsluiten.
  • Schade die u met opzet veroorzaakt, wordt nooit vergoed.
  • Bij een gezinsdekking is de grootte van het gezin niet van invloed op de premie.
  • U kunt ook kiezen voor een (vrijwillig) eigen risico, zodat u minder premie betaalt.
  • U kunt de AVP ook in het voordelige verzekeringspakket sluiten